Vraća se jugoslavenski Dinar

Nakon skoro 30 godina vratila se zajednička valuta koja je ujedinila narode iz našeg regiona. Ona se vratila u novom obliku: virtualna, decentralizovana i bez banka. Putem novog jugoslavenskog Dinara možete slati svoje pare bilo kome i bilo gdje u jednom dodiru, bez trećih partija i direktno sa vašeg računala.

Šta je "vDinar"?
"vDinar" (virtualni Dinar) je virtualna valuta koja nema vlasnika, već radi putem svakog kompjutera svojih korisnika. Dovoljno je skinuti novčanik (program koji vas povezuje sa mrežom vDinara) da biste i vi mogli dobiti i poslati Dinare. Novčanik vam omogućuje da izvršite bilo koju akciju sa vašim Dinarima pa vam zatim osigurava najveću sigurnost zahvaljujući kriptografiji u njegovom sistemu. Nitko ne smije, ni vlada, kao ni neki entitet, pa ni vlasnik koga i nema, da promjeni pravila mreže, jer su one u vašem samom novčaniku: vaše samo računalo provjerava svaku dolazeću informaciju i odbacuje sve loše pokušaje, tako da ste potpuno osigurani.


Kako dobiti virtualne Dinare
Kao i svaka valuta na ovom svijetu, možete je dobiti zamjenjivanjem, ili možda svojom platom ako pitate vašeg poslodavca da vas plati virtualnim Dinarima, ili čak samo dobivajući ih kao poklon. No, ako ste još daleko od toga, možete svoje Dinare i sami generisati: sigurnost mreže je moguća jer je veliki broj korisnika iza valute; korisnici koji ostave svoja računala da rade u pozadini za mrežu dobivaju nove, tek generisane Dinare. Ovaj se proces zove "kopanje", kopanje je jedini način za generisanje virtualnih Dinara čiji je cijeli proizvod omogućen jedino ovom metodom. Kopanje Dinara ćemo pogledati u sljedećem koraku, no prije toga moramo skinuti novčanik. Ovo je objašnjenje napisano za Windows korisnike, ako ste naprotiv korisnik Linux softvera sami pretražite izvorni kod vDinara i sastavite ga.
Skinite .zip pakovanje ovdje.
Na kraju preuzimanja otvorite skinuto pakovanje, pred vama je sada direktorij "vDinar 1-0-1-1". Izvadite ga iz pakovanja na vašu radnu površinu ili gdje god vam je lakše. Slobodno zatvorite skinuto .zip pakovanje i otvorite tek kopirani direktorij "vDinar 1-0-1-1" iz vaše radne površine (ili iz vašeg malo prije odabranog mjesta) i pokrenite datoteku vdinar-qt.exe. Ako vas program vodi do instalacije, samo dozvolite proces i nastavite. Na kraju ćete imati otvoreni novčanik iz kojeg možete poslati/dobiti Dinare i generisati ili dodati adrese. Da biste saznali vašu prvu adresu samo idite na "Primi", ili "Receive" ako ste skinuli na engleskom (dugme se nalazi na vrhu, na sredini); tu je popis vaših adresa gdje je već postavljena vaša prva javna adresa koju možete slobodno poslati svakome kako bi oni imali mogućnost slanja novca prema vama. Lijevi dodir mišem na vašu prvu adresu, zatim "Kopirati Adresu" ili "Copy Address" dole lijevo: kopirali ste vašu prvu adresu. Čuvajte je za sljedeći korak ako mislite započeti kopanje Dinara (objašnjenje o kopanju u sljedećem paragrafu).
Kako kopati virtualne Dinare
Da biste dobili Dinare ostaveći vaše računalo da radi za mrežu morate skinuti još jedan dodatni program, njega ćemo zvati "rudar". Pomoću rudara možete zaraditi nove Dinare koji su vama poslani kao sistemska nagrada. Ovaj mali dobitak vam može kao prvo pomoći da bolje razumijete kako koristiti vaš novčanik, no bi također mogao biti dobra dugoročna ekonomska zarada.
Kopanje Dinara može biti izvršen na dva načina: samostalnim kopanjem (za veoma jake kompjutere, nije preporučeno) ili zajedničkim kopanjem (rudari kopaju zajedno za istu kriptografijsku soluciju i proporcionalno dijele zaradu, preporučeno za nove korisnike). Ovdje ćemo objasniti kako zaraditi Dinare zajedničkim kopanjem. Kao i prije, ovo je objašnjenje napisano za Windows korisnike, ako ste naprotiv korisnik Linux softvera sami pretražite izvorni kod Svaroga i sastavite ga.
Prije svega, provjerite da je vaš novčanik iz prethodnog koraka spreman i pronađite vašu adresu.
Dakle napravite novi račun na stranici rudnika.
Stranica rudnika je još uvijek samo na engleskom jeziku jer je veoma upotrebljena i sa inostranstva. Kako biste napravili račun ubacite podatke u sljedećem redu:
- "Username", tojest vaše korisničko ime koje mora biti bez razmaka i bez specijalnih slova ili karaktera;
npr.: [ARANCASTO]VolimDinare94
- "Coin Address", adresa vašeg novčanika koju ste kopirali u prethodnom koraku "Kako dobiti virtualne Dinare" i koju morate zalijepiti da ne biste pogriješili ručnim kopiranjem;
npr.: DG1KpSsSXd3uitgwHaA1i6T1Bj1hWEwAxB
- "Password", vaša lozinka, pazite da ne bude slabe sigurnosti;
- "Repeat Password", potvrdite prethodnu lozinku;
- "Email", vaša E-mail adresa gdje ćete dobiti potvrdu računa;
- "Repeat Email", potvrdite prethodnu E-mail adresu;
- "PIN", samo napišite 4 brojke koje ćete morati zapamtiti.
- "I Accept The Terms and Conditions", pritisnite kvadrat na lijevo kako biste potvrdili.
Na kraju, napravite račun dugmetom "Register". Dobit ćete E-mail na prije odabranoj adresi koja vam omogućuje potvrdu vašeg računa i dalju upotrebu. Otvorite dakle vašu E-mail adresu i pronađite poruku iz "Svarog" rudnika. U njoj je vaša veza za potvrdu računa koju morate otvoriti; ako vas nakon otvaranja rudnik prebacuje izvan računa prijavite se vašom E-mail adresom i vašom lozinkom rudnika.
Ako ste uspjeli do ovdje, odlično! Napravili ste vaš rudnički račun. Ovo sljedeće može biti malo komplikovano, ali će rezultat biti veoma koristan za vas.
Moramo napraviti "radnika", unutrašnji račun u vašem računu koji će biti povezan sa vašim rudarskim programom. Kliknite na "My Account" na lijevoj traci, zatim na "My Workers" ispod. Otvorila vam se nova stranica, u kojoj su dva kvadrata: "Add New Worker" i "Worker Configuration". Za dodavanje novog radnika potreban je kvadrat "Add New Worker".
Ubacite podatke u sljedećem redu:
- "Worker Name", ime vašeg radnika koje mora biti bez razmaka i bez specijalnih slova ili karaktera;
npr.: Radnik1
- "Worker Password", lozinka vašeg radnika koja je skoro pa nepotrebna, i može dakle ostati slaba;
npr.: 1234
Zatim kliknite na "Add New Worker" da biste izvršili dodavanje.
Ako ste stigli do ovog koraka, skoro ste spremni za kopanje Dinara! Sada, skinite rudarski program "Svarog" (kao i rudnik), koji je napravljen za kopanje Dinara vašim procesorom ovdje.
Izvadite datotečni direktorij iz skinutog .zip pakovanja i postavite ga bilo gdje, najbolje bi bilo na vašu radnu površinu. Slobodno zatvorite skinuto .zip pakovanje i otvorite tek kopirani direktorij iz vaše radne površine (ili iz vašeg malo prije odabranog mjesta). U njemu napravite novu tekstualnu datoteku, npr. "rudar.txt" i uredite je. U njoj napišite:
minerd -a vcrypt -t 6 -s 4 -o stratum+tcp://svarog.jugoslaven.com:3333 -u ImeRacuna.ImeRadnika -p LozinkaRadnika
No, prije spremanja, uredite ove djelove:
- zamjenite "ImeRacuna" imenom vašeg računa, takozvani Username iz prve registracije, npr. VolimDinare94;
- zamjenite "ImeRadnika" imenom vašeg radnika, takozvani "Worker Name", npr. Radnik1;
- zamjenite "LozinkaRadnika" lozinkom vašeg radnika, npr. 1234;
Zatim sačuvajte datoteku kao "rudar.bat". Pazite: datoteka ne smije više biti tekstualna, npr. "rudar.bat.txt", no Windows ne prepoznaje uvijek .bat datoteke. Da biste uspijeli morate prikazivati produženja svih datoteka u Windowsu (možete lako pronaći objašnjenje o ovome). Sada pokrenite, ili izvršite vašu .bat datoteku "rudar.bat": ako je sve u redu, otvorio vam se prozor koji prikazuje stanje vašeg kopanja i obavještava vas brojama; ako ne, prozor vam se otvorio i odmah zatvorio. U drugom, negativnom slučaju, probajte smanjiti varijablu "-t 6" iz vaše .bat datoteke u "-t 5", i tako dalje sve dok vaš rudar ne kreće.
Kad ste konačno došli do kopanja, možete pratiti vašu situaciju na stranici rudnika u kojoj ste se na početku prijavili. Sjetite se da prozor rudarskog programa mora uvijek biti otvoren kako biste kopali i zaradili Dinare, pa ako ga morate prekinuti onda ga sljedeći put ponovo pokrenite izvšrenjem prethodne .bat datoteke. Sretno kopanje!
Kako poslati virtualne Dinare
Da biste poslali dio vaših Dinara poznatoj adresi, otvorite vaš novčanik iz koraka "Kako dobiti virtualne Dinare" i prebacite se na "Pošalji" (drugo dugme iz gornje trake) ili "Send" ako ste skinuli novčanik na engleskom.
Ubacite podatke u sljedećem redu:
- Primatelj plaćanja, javnu adresu vašeg kontakta;
npr.: DG1KpSsSXd3uitgwHaA1i6T1Bj1hWEwAxB
- Oznaka, u slučaju da biste željeli dodati ovu adresu u vaše kontakte odaberite oznaku/ime kontakta;
- Iznos, broj Dinara koji biste htjeli poslati.
Zatim kliknite "Pošalji" ili "Send" dole desno da biste izvršili transakciju. Pazite: ako ste početnici, bolje bi bilo da izvršite transakcije sa malim iznosima kako biste provjerili sve podatke prije slanja čitavog željenog iznosa.

Copyright Jugoslaven